Condicions d’enviament

Tarifes d’enviament SEUR a Espanya

Enviaments nacionals a la Península i les Balears (impostos aplicables inclosos)

Servei 24 h / 72 h per trams de compra Tarifes
Compres fins a 79 € 8 € / enviament
Compres de 80 € a 119 € 4 € / enviament
Compres a partir de 120 € 0 € / enviament

* Per a aquelles comandes que incloguin ampolles personalitzades, el termini de lliurament és de 10-15 dies.

Tarifes d’enviament SEUR Internacional

Lliurament de 3 a 6 dies

1 u. 2-3 u. 4-6 u. 7-12 u.
ALEMANYA 21,00 € 22,30 € 23,40 € 30,00 €
ÀUSTRIA 21,00 € 22,30 € 23,40 € 30,00 €
BÈLGICA 21,00 € 22,30 € 23,40 € 30,00 €
DINAMARCA 21,00 € 22,30 € 23,40 € 30,00 €
FRANÇA 21,00 € 22,30 € 23,40 € 30,00 €
HOLANDA 21,00 € 22,30 € 23,40 € 30,00 €
HONGRIA 21,00 € 22,30 € 23,40 € 30,00 €
ITÀLIA 21,00 € 22,30 € 23,40 € 30,00 €
LUXEMBURG 21,00 € 22,30 € 23,40 € 30,00 €
POLÒNIA 21,00 € 22,30 € 23,40 € 30,00 €
REGNE UNIT 21,00 € 22,30 € 23,40 € 30,00 €
REP. TXECA 21,00 € 22,30 € 23,40 € 30,00 €
BULGÀRIA 42,00 € 42,00 € 45,00 € 55,00 €
ESLOVÀQUIA 42,00 € 42,00 € 45,00 € 55,00 €
ESLOVÈNIA 42,00 € 42,00 € 45,00 € 55,00 €
ESTÒNIA 42,00 € 42,00 € 45,00 € 55,00 €
FINLÀNDIA 42,00 € 42,00 € 45,00 € 55,00 €
GRÈCIA 42,00 € 42,00 € 45,00 € 55,00 €
IRLANDA 42,00 € 42,00 € 45,00 € 55,00 €
LETÒNIA 42,00 € 42,00 € 45,00 € 55,00 €
LITUÀNIA 42,00 € 42,00 € 45,00 € 55,00 €
SUÈCIA 42,00 € 42,00 € 45,00 € 55,00 €

Abans d’acabar la comanda, podràs comprovar la tarifa aplicada a la teva compra. Tingues en compte que és possible que agrupem productes de comandes diferents en un sol paquet. Per a més informació, posa’t en contacte amb Atenció al Client al 902 10 28 23.

* Per a aquelles comandes que incloguin ampolles personalitzades, el termini de lliurament és de 15-20 dies.

Condicions generals

1. Aquestes condicions són aplicables per als enviaments contractats a falta de pactes o condicions específiques derivades de la singularitat de cada producte o servei. SEUR té a la seva disposició, tant al llibre de tarifes com a www.seur.com, les condicions i les tarifes especifiques aplicables a cada servei o producte.

2. Les dades contractuals sobre la naturalesa de la mercaderia i el nom i l’adreça del destinatari i el remitent, són facilitats per aquest sota la seva responsabilitat i no són comprovats per SEUR, llevat que hi hagi un greu risc imminent o una ordre de l’autoritat.

3. La prestació dels serveis s’efectua de dilluns a divendres, o en dissabte al matí per a aquells enviaments en què es contractin els serveis complementaris de «Lliurament en dissabte» o «Recollida en dissabte». En el còmput temporal s’exclouen els dies festius a la localitat de destinació i el dissabte corresponent a la setmana santa.

4. Si vols accedir a les condicions generals dels nostres serveis internacionals prem aquí.

RETARD EN L’ENTREGA

En cas d’incompliment del termini de lliurament pactat contractualment segons el servei contractat, la indemnització que s’ha abonar consisteix en la devolució dels ports satisfets pel client. No es considera incompliment del termini de lliurament el causat per absència o canvi de domicili del destinatari, destinatari o adreça desconeguts, impagament de ports, bestretes o reemborsaments, tancament per vacances, lliuraments fora de termini en segon intent de lliurament, causes de força major o cas fortuït o d’altres no imputables a SEUR. Queden excloses d’aquesta garantia les mercaderies enviades «a recollir» al domicili o magatzems de SEUR a la destinació. Així mateix, s’eximeix de responsabilitat en els casos d’incompliment de termini de lliurament en enviaments a Canàries, Balears, Ceuta i Melilla per causes alienes a l’agència SEUR (retards de companyies aèries, marítimes, transportistes, càrrega o descàrrega...).